มหกรรมวิชาการ  “วันเกียรติยศ  โคราช  ๗  สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง”

สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ  “วันเกียรติยศ  โคราช  ๗  สู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” และพิธีทำบุญเปิดป้ายสำนักงานใหม่  ระหว่างวันที่  ๖ – ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  (แห่งใหม่)
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  
 

 

การอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาจิต  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง  ตำบลดงใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  


 

ค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  “ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  ได้จัดค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน  “ปัญหาหยุดยั้งได้ด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ตามโครงการวิจัยพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกระบวนการเชิงบวก  สนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
▨ อ่านเพิ่มเติม ...    

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  ๗  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณ  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
▨ อ่านเพิ่มเติม ...  


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 102

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013