กลุ่มที่ 1 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล (ใช้เลข SMIS 8 หลัก) ภายใน 20 กันยายน 2560

กลุ่มที่ 2 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล (ใช้เลข SMIS 8 หลัก) ภายใน 30 กันยายน 2560

 

 
   

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณให้เด็กทำความดีมีความซื่อสัตย์


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เปิดงานสวนมะนาวแห่งความรักและพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกมะนาวและพืชผักแห่งความรักตามโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร สพป.นครราชสีมา เขต ๗ บนเนื้อที่ ๓๙๕ ไร่

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมนักเรียนประสบอัุคคีภัยโดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นแก่ครอบครัวนายณัฐนันท์ ดีแท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย จากเหตุอัคคีภัย เมื่อบ่ายวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ร่วมลงนามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและศาลจังหวัดพิมาย


นาย ผอ.พีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในฐานะผู้นำองค์กรด้านการศึกษาของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชนของสถานศึกษาในสังกัดซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่และอำนาจของศาลจังหวัดพิมาย ได้ร่วมลงนามทำ MOU โครงการประสานความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมากับศาลจังหวัดพิมาย เพื่อรับรายงานตัวเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดและครอบครัว

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 125

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013