ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
มีผู้ลงนามแล้วทั้งสิ้น 42741 ราย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Front page feed