สอบ O-NET ป.6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

weeks
0
3
days
0
3
hours
1
5
minutes
0
3
seconds
4
5
6

สอบ O-NET ม.3
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

weeks
0
5
days
0
3
hours
1
5
minutes
0
3
seconds
4
5
6

สอบ NT ป.3
วันที่ 7 มีนาคม 2561

weeks
1
0
days
0
0
hours
1
5
minutes
0
3
seconds
4
5
6

 

เข้าสู่เว็บไชต์ สพป.นครราชสีมา เขต 7