ขอความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

เรียน  ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด


หนังสือราชการ ,แบบเก็บข้อมูล

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ออกเยี่ยมนักเรียนประสบอัุคคีภัยโดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นแก่ครอบครัวนายณัฐนันท์ ดีแท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย จากเหตุอัคคีภัย เมื่อบ่ายวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณให้เด็กทำความดีมีความซื่อสัตย์


นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม อำเภอลำทะเมนชัย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เปิดงานสวนมะนาวแห่งความรักและพืชผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกมะนาวและพืชผักแห่งความรักตามโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร สพป.นครราชสีมา เขต ๗ บนเนื้อที่ ๓๙๕ ไร่

▨ อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 125

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013