ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ "สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพฐ.๕๗"

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗
อ่านเพิ่มเติม ...

 

การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง ๗ หน่วย
อ่านเพิ่มเติม...

 

“เทศกาลแห่งรัก พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน”

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน สู่อาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและกระตุ้นเสริมจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 

โรงเรียนขนาดเล็ก รับมอบนโยบายการดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ไปร่วมมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แก่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ โรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม ...

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 91

เข้าสู่ระบบDownload

  Dfrom

  Dprogram

  Dfont

  Dpp1

button1

button02

button3

ffr_new_15012013