นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสอบบรรจุ 2554
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2011 เวลา 14:01 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)...อ่านประกาศ

นักจัดการงานทั่วไป...คลิกที่นี่

นักประชาสัมพันธ์... คลิกที่นี่

นักวิชาการศึกษา... คลิกที่นี่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน... คลิกที่นี่

เจ้าพนักงานธุรการ... คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 09:54 น.

การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
วันอังคารที่ 06 ธันวาคม 2011 เวลา 00:00 น.

 กำหนดสอบวันที่ 12 ธันวาคม 2554

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)[10 พ.ย. 54]


 (การจัดห้องสอบสำหรับผู้มีสิทธิสอบโดยมีเงื่อนไขจะจัดอยู่ท้ายของแต่ละบัญชี)

 

แผนที่สนามสอบ 1

แผนที่สนามสอบ 2 (ส่วนขยาย) 


 

 

 


 

 
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:02 น.

กำหนดวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพิ่มเติม


 
วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:04 น.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง หลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตารางสอบ สถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)


 
วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:45 น.

สรุปผลการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู [1 พ.ย. 54]


 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2011 เวลา 14:23 น.

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ.(ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/4660 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2554

 
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2011 เวลา 11:02 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เพิ่มเติม)

 
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2011 เวลา 09:24 น.

ถอนชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ครั้งที่ 1/2554  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2011 เวลา 13:30 น.

สพฐ. แจ้งให้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  (หนังสือราชการ)

 
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2011 เวลา 18:29 น.

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโดยมีเงื่อนไข

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบติการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 15:41 น.

 

 

   วันที่รับ       สมัคร     

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  รวมทั้ง   สิ้น

เจ้าพนักงานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไป

นักประชาสัมพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการศึกษา
22 สิงหาคม 2554 118 216 82 66 220 702

23 สิงหาคม 2554

55 155 44 29 156 439

24 สิงหาคม 2554

41 130 56 35 116 378

25 สิงหาคม 2554

74 141 51 28 129 423

26 สิงหาคม 2554

191 411 108 93 395 1198

29 สิงหาคม 2554

109 268 88 67 252 784

30 สิงหาคม 2554

93 238 53 46 206 636

31 สิงหาคม 2554

95 188 55 46 172 556

 1 กันยายน 2554

88 204 76 48 219 635

 2 กันยายน 2554

311 593 216 130 549 1799

 5 กันยายน 2554

158 396 156 88 352 1150

 6 กันยายน 2554

154 342 114 58 254 922

 7 กันยายน 2554

117 305 110 68 235 835

 8 กันยายน 2554

136 380 132 102 290 1040

 9 กันยายน 2554

202 533 202 118 394 1449

 รวมทั้งสิ้น

1942 4500 1543 1022 3939 12946

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 10:54 น.

สถานที่รับสมัครสอบรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ณ หอโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง ตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ

 
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 14:23 น.

ขอให้ระมัดระวังผู้แอบอ้างและหลอกลวงในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

 ico-1505 รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ico-1505

pic01อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

อ่านเพิ่มเติม...