นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

 


แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ 59
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ 60
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ 61
ดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติการ 62
   

 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562