นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 16:37 น.

การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดนักเรียนยากจน ระบบ CCT ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา2562

สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือนำส่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 16:44 น.