นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 14:15 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบ CCT ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือนำส่ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 14:25 น.