นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
2 การดำเนินการรายงานข้อมูลระบบปัจจัยนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข รอบสิ้นภาคเรียนที่ 2/2562 อังคาร, 10 มีนาคม 2020
3 การดำเนินงานรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล( DMC รอบ 3 ) รอบสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อังคาร, 10 มีนาคม 2020
4 การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020
5 ความร่วมมือดำเนินโครงการ DLTV พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2020
6 แจ้งแนวทางการใช้เงินทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2020
7 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 พุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2020
8 การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ศุกร์, 31 มกราคม 2020
9 การรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคแบบ นร.05 เพื่อขอรับทุนนักเรียน(กลุ่มใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ศุกร์, 10 มกราคม 2020
10 การสำรวจการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2