นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน(งบลงทุน) จำนวน 20 โรงเรียน อังคาร, 23 มิถุนายน 2020
2 การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020
3 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จันทร์, 15 มิถุนายน 2020
4 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ศุกร์, 12 มิถุนายน 2020
5 การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุกร์, 05 มิถุนายน 2020
6 การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2020
7 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
8 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
9 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
10 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4