นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2020
2 การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
3 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อังคาร, 26 พฤษภาคม 2020
4 การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
5 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
6 ขอเชิญครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
7 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
8 การติดตามผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) พุธ, 22 เมษายน 2020
9 การรายงานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS/EFA จันทร์, 20 เมษายน 2020
10 การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2562 (ระบบ DMC รอบ 3) จันทร์, 20 เมษายน 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3