นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ โดย นายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขอต้อนรับนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลงศพ อุบาสิกา สมเมือง เจียมใจ มารดาของ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และได้จัดพิธีตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศิริชัย ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “เจียมใจ” เป็นอย่างยิ่งที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง และในวันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗) เป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนายอภิชาต จีระวุฒิ ได้สร้างขวัญกำลังแก่ครอบครัว “เจียมใจ” ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ สร้างความภูมิใจแก่ครอบครัวผู้วายชนม์เป็นอย่างยิ่ง


สพป.นม.๗ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.279823792196625.1073741909.194...
Fanpage เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นม.7 : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.279649828880688.1073741908.194...
ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ