นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. PDF


1.ประกาศหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

   
    1.1 ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง ประกาศหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7

2.การตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
   
   2.1 หนังสือราชการ
   2.2 ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
   2.3 รายชื่อผู้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการ
        2.3.1 อำเภอพิมาย
        2.3.2 อำเภอประทาย
        2.3.3 อำเภอชุมพวง
        2.3.4 อำเภอโนนแดง
        2.3.5 อำเภอลำทะเมนชัย
        2.3.6 อำเภอเมืองยาง
        2.3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา
        2.3.8 สำนักงานเขตพื้นที่