นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา PDF

ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา


ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

1. ฉบับที่ 67/2557 เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

2. ฉบับที่ 68/2557 เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

3. ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง หมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7