นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญชวนบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 PDF

 

เชิญชวนบริจาคเงินสร้างพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
 
 
รายนามผู้บริจาค ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค.2558