นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

โดย นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต๗ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา มหาธรรราชเจ้าวันวชิราวุธรำลึก ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเลือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต ๗