สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

โดย นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต๗ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา มหาธรรราชเจ้าวันวชิราวุธรำลึก ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเลือละโว้ สพป.นครราชสีมา เขต ๗