การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑๐,๑๑,๑๒ อำเภอชุมพวง

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ โดย นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต๗ (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครตราชสีมา เขต ๗) มอบนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒ (โคกตองเจริญ)