นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การเปิดรับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร.กรณีพิเศษ พุธ, 03 กรกฏาคม 2019
2 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018
3 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พฤหัสบดี" ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
4 บริการจุดเดียว (One Stop Service) พุธ, 20 มิถุนายน 2018
5 แบบขอใช้สนามกีฬา ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
6 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
7 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
8 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศยุค Thailand 4.0 พุธ, 24 มกราคม 2018
10 สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพเกิน 3 งวดขึ้นไป พุธ, 23 สิงหาคม 2017
11 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้ อังคาร, 31 มกราคม 2017
12 !!!ด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุม พุธ, 15 มิถุนายน 2016
13 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
14 การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
15 ด่วนมาก...การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
16 นายกรัฐมนตรีพบครู พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
17 ด่วนที่สุด++ขอเชิญประชุม (ณ หอประชุมโรงเรียนพิกุลทอง) พุธ, 23 มีนาคม 2016
18 ขอเชิญประชุม พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
19 ขอความร่วมมือบริจากโลหิต พุธ, 13 มกราคม 2016
20 ขอความอนุเคราะห์เปิดเพลงมาร์ชราชสีมา พุธ, 13 มกราคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5