นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ขอให้สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
2 การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ พุธ, 22 เมษายน 2020
4 คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อังคาร, 07 เมษายน 2020
5 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
6 การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2020
7 การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 อังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2020
8 การเปิดรับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร.กรณีพิเศษ พุธ, 03 กรกฏาคม 2019
9 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2018
10 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล"พฤหัสบดี" ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
11 บริการจุดเดียว (One Stop Service) พุธ, 20 มิถุนายน 2018
12 แบบขอใช้สนามกีฬา ศุกร์, 08 มิถุนายน 2018
13 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
14 การประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด จันทร์, 12 มีนาคม 2018
15 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018
16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศยุค Thailand 4.0 พุธ, 24 มกราคม 2018
17 สมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์ศพเกิน 3 งวดขึ้นไป พุธ, 23 สิงหาคม 2017
18 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้ อังคาร, 31 มกราคม 2017
19 !!!ด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุม พุธ, 15 มิถุนายน 2016
20 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5