นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

     แจ้งโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เข้าอบรมปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงยิม สพป.นครราชสีมา เขต 7


หนังสือราชการ  คลิก

บัญชีรายชื่อโรงเรียนในโครงการ DLTV   คลิก

ตารางการอบรม  คลิก


     
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

               088-2366969