นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

      

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอพิมาย

 

         ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต 7 แจ้งยกเลอกการประชุม การพัฒนาครูแกนนำด้านสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ดังรายละเอียด  คลิก

 


ผู้ประสานงาน ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์  / 097-3423770