นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        สพป.นครราชสีมา เขต 7  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 4  ดังรายละเอียด  คลิก


ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง /061-924-6954