นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์)  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.7 ศน.เมธิตา  การเพียร

..........................................................................................................................