นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

PDF พิมพ์ อีเมล

      แจ้งโรงเรียนประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV & DLIT

          17 มิถุนายน  2560  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน (DLTV)

          18  มิถุนายน  2560  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ (DLIT)

ณ   ห้องลำมูล  สพป.นครราชสีมา เขต 7


หนังสือราชการ

โรงเรียนในโครงการ DLTV

โรงเรียนนในโครงการ DLIT


                          ศน.อนุรักษ์  ปุราโน