นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)

โดยกำหนดให้ใช้ Obecmail.org  สพป.นม.7 ได้กำหนดเมล์ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดไปแล้วจำนวนหนึ่ง

โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษของชื่อและนามสกุล ซึ่งเป็นข้อมูลเก่า จึงแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบ

และใช้อีเมล์ตามบัญชี หากโรงเรียนมีบุคลากรเพิ่มมาใหม่ ให้กรอข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

ไฟล์ Excel แล้วบันทึก และส่งไฟล์ Excel ไปที่  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบต่อไป

และขอให้ใช้เมล์นี้ในระบบราชการ

หนังสือราชการ

บัญชี e-Mail บุคลากรในสังกัด

แบบฟอร์มเพิ่มเติมบุคลากร

คู่มือการใช้งาน Obecmail

                                ศน.อนุรักษ์  ปุราโน