นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

สำรวจการใช้ห้องเรียน ICT ทรูปลูกปัญญา/ห้องออกอากาศโรงเรียนประชารัญ PDF พิมพ์ อีเมล

           แจ้งโรงเรียนประชารัฐในสังกัด  ตอบแบบสำรวจ ส่ง สพป.นครราชสีมา เขต 7

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการอบรมปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 

         จึงแจ้งให้ส่งทาง e-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หนังสือราชการ คลิก

1. แบบสำรวจการใช้ห้อง ICT ทรูปลูกปัญญา/ห้องออกอากาศโรงเรียนประชารัฐ คลิก

2. แบบรายงานการได้รับการสนุบสนุนแผนพัฒนาโรงเรียนจากภาคเอกชน (SP)  คลิก

3. แบบสรุปโรงเรียนประชารัฐ  คลิก


                                                           ศน.อนุรักษ์