การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 PDF พิมพ์ อีเมล

          แจ้งการดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21

เพื่อรับรางวัล เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ จาก สพฐ.


 หนังสือราชการ   คลิก

เกณฑ์การคัดเลือก  คลิก


                  ศน.วิลาวรรณ  พุทไธสง