นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินดการอ่านและเขียน โดยดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินการอ่านเขียน

แล้วรายงานในระบบ e-MES


หนังสือราชการ  คลิก

เครื่องมือประเมินการอ่าน ชั้น ป.123456   คลิก

เครื่องมือประเมินการเขียน ชั้น ป.123456   คลิก

เครื่องมือประเมินการอ่านเขียน ชั้น ม.123   คลิก

คู่มือประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป.123456   คลิก

คู่มือประเมินการอ่านเขียน ชั้น ม.123   คลิก


                        วัชระ นาดี