นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

งานศิลปหัตถะกรรมนักเรียนการศักษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้งที่ 67 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

          สพป.นครราชสีมา เขต 7  ได้กำหนดจัดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  สถานที่และกำหนดการแข่งขันตามหนังสือแจ้งนี้


หนังสือราชการ  คลิก


                           ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์