นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ DLTV / DLIT ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หนังสือราชการ


       แจ้งโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


1. DLTV  โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ  ให้ดำเนินการ ดังนี้

    1.1 คลิกดาวน์โหลดเครื่องมือ และกรอกข้อมูลแล้วส่งเขตทางเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

    1.2 ประเมินผ่านระบบออนไลน์  ที่หน้าเว็บ (ป้ายประกาศ)


2. DLIT  โรงเรียนขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

    2.1 คลิกดาวน์โหลดเครื่องเมือ  และกรอกข้อมูล แล้วส่งเขตทางเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

    2.2 ประเมินผ่านระบบออนไลน์ ที่หน้าเว็บ (ป้ายประกาศ)


                           ศน.อนุรักษ์  ปุราโน