นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปี2560 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วยรับคูปองการศึกษา

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  จังหวัดนครราชสีมา 

ในวันที่ 21 กันยายน 2560  เวลา 11.00 น.


หนังสือต้นเรื่อง  คลิก

หนังสือแจ้งโรงเรียน  คลิก


                   ศน.อิทธิพล ศรีมหันต์