นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญร่วมประชุมทางวิชาการ "พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         เชิญชวนร่วมประชุมทางวิชาการ "พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ"

หนังสือราชการ คลิก

ใบสมัคร  คลิก

ตารางการประชุม  คลิก


               ศน.เมธิตา การเพียร