เชิญร่วมประชุมทางวิชาการ "พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ" พิมพ์
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         เชิญชวนร่วมประชุมทางวิชาการ "พัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ"

หนังสือราชการ คลิก

ใบสมัคร  คลิก

ตารางการประชุม  คลิก


               ศน.เมธิตา การเพียร