นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งยืนยันการขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการDLITงบประมาณ2561 PDF พิมพ์ อีเมล

          สพฐ.แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการ DLIT

ประจำปีงบประมาณ 2561  จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรรตามบัญชีรายชื่อ

ทำการยืนยันขอรับการจัดสรรฯ

          สามารถยืนยันได้ที่ป้ายประกาศหน้าเว็บเขต

หนังสือราชการ                     อนุรักษ์  ปุราโน