แจ้งยืนยันการขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการDLITงบประมาณ2561 พิมพ์

          สพฐ.แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการ DLIT

ประจำปีงบประมาณ 2561  จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรรตามบัญชีรายชื่อ

ทำการยืนยันขอรับการจัดสรรฯ

          สามารถยืนยันได้ที่ป้ายประกาศหน้าเว็บเขต

หนังสือราชการ                     อนุรักษ์  ปุราโน