นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ ICT ประจำปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

       แจ้งโรงเรียนเตรียมรับการเข้าดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router)

จากบริษัทสามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560


ต้นเรื่อง

หนังสือแจ้งโรงเรียน

บัญชีรายชื่อโรงเรียน


                           ศน.อนุรักษ์ ปุราโน