นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญประชุมโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (ดีใกล้บ้าน) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ตามบัญชีราชื่อ โรงเรียนละ 1 คน

เข้าร่วมประชุมที่ สพป.นม.7 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมลำมาศ


หนังสือราชการ


บัญชีรายชื่อโรงเรียน

                               ศน.ประมวล