นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญประชุมสัมมนา PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นม.7  จัดประชุมสัมมนา เรื่องการออกแบบ NET Work 

เพื่อการใช้งาน IT ให้มีประสิทธิภาพ ณ  ห้องประชุมโรงยิม สพป.นม.7

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ


                     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)