นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์พัฒนากากรเรียนรู้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยในวันเสาร์

ที่ 7 กรกฎาคม 2561  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.edulpru.com/nace2018

สมัครเข้าร่วมภายใน 1 เมษายน 2561

หนังสือราชการ


             ศน.พรชัย เพียพิมเพิ่ม