นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1 ปี 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

         สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2018  หรือ Facebook Page


ต้นเรื่อง


            ศน. วิลาวรรณ  พุทไธสง