นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การสำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตตามแบบสำรวจ แล้วรายงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรระถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ www.korat7.go.th คอลัมน์ รับ-ส่ง หนังสือ E-Office  หรือ

ที่อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

อ้างถึงหนังสือ สพป.นม.7

    1. ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

    2. ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561


หนังสือราชการ  แจ้งโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

     1.หนังสือต้นเรื่อง (จาก สพฐ.)

     2.แบบสำรวจ    (คำชี้แจงการกรอกแบบสำรวจ)


      รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย Uninet

                              ศูนย์ ICT