นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญร่วมประกวดโครงานคุณธรรมจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         เชิญร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ณ อาคารสุรพัฒนา์2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง 17-18 สิงหาคม 2561

         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.moralproject.net

หนังสือราชการ

ใบสมัคร


                      ศน.ชูโชค ชะออน