นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงDLTVโรงเรียนขนาดเล็ก (งบประมาณปี 2561) PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กตามบัญชีรายชื่อ ที่ต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์โครงการ DLTV กรอกข้อมูลและส่งเอกสารประมาณราคาค่าซ่อมตามแบบ (ปร4)

พร้อมลงนามยืนยันขอรับงบประมาณ ที่ ศูนย์ IDT สพป.นม.7 ภายใน 6 กรกฎาคม 2561


หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน คลิก

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ สพฐ.พิจารณาจัดให้  คลิก

แบบประมาณราคาค่าซ่อมบำรุง (ปร4)   คลิก


หนังสือต้นเรื่องจาก สพฐ. คลิก


          ศูนย์ ICT