นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการโรงเรียนโครงการคุณธรรม สพฐ.2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพป.นม.7 จัดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนโครงการคุณธรรม ปี 2561

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561   กลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียนละ 3 คน


หนังสือราชการ   คลิก

ตารางการอบรม   คลิก

บัญชีรายชื่อโรงเรียน/สถานที่อบรม   คลิก


         ศน.ชูโชค ชะออน