นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การอบรมปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล

       

          สพป.นม.7 จัดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนโครงการคุณธรรม ปี 2560

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561    กลุ่มเป้าหมาย ครู 1 คน  นักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 3 คน


หนังสือราชการ   คลิก

ตารางการอบรม   คลิก

บัญชีรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.2560   คลิก


      ศน.ชูโชค  ชะออน