นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

        สพป.นครราชสีมา เขต 7มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันภาษาไทย

แก่นักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการตัดสิน


หนังสือราชการ  คลิก

เกียรติบัตรนักเรียน  คลิก

เกียรติบัตรครูผู้สอน  คลิก

เกียติบัตรกรรมการตัดสิน  คลิก


                      ศน.วัชระ  นาดี