นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ครั้งที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล


STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5


หนังสือราชการ  คลิก


         ศน.วิลาวรรณ พุทไธสง