นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพฐ.แจ้งอนุมัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561

จึงแจ้งให้โรงเรียนประสานการเบิกจ่ายจากกลุ่มบริหารการเงินและสิทนทรัพย์


หนังสือราชการ   คลิก

- อนุมัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (มกราคม ถึง กรกฎาคม จำนวน 7 เดือน)   คลิก

- อนุมัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (สิงหาคม ถึง กันยายน จำนวน 2 เดือน

และโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุมัติในครั้งที่ 1 (มกราคม ถึง กันยายน)  คลิก


              ศูนย์ ICT (โทร. 061-4798886)