นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งจัดสรรงบประมาณจัดหากล่องรับสัญญาณดาวเทียม (HD) โครงการ DLTV งบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณจัดหากล่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) แบบละเอียด (HD)

ปีงบประมาณ 2561

ภาพตัวอย่าง (Receiver) ที่มีจุดเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ ที่รองรับภาพอย่างละเอียด (ระบบ HD)


หนังสือราชการ  คลิก

1.ข้อมูลอุปกรณ์ DLTV ที่จัดให้ ปี 2557  คลิก

2.บัญชีจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณ (HD) ปีงบประมาณ 2561  คลิก


         ศูนย์ ICT