นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

แจ้งโอนค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

         แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561


หนังสือราชการ (การเงิน)  คลิก

แบบฟอร์มเบิกจ่าย  คลิก


หนังสือที่อ้างถึง (ูศู์นย์ ICT)  คลิก

 - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (มกราคม ถึง กรกฎาคม จำนวน 7)   คลิก

 - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (สิงหาคม ถึง กันยายน จำนวน 2 เดือน)

 และโรงที่ไม่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 1 (มกราคม ถึง กันยายน)  คลิก

 


              ศูนย์ ICT (โทร. 061-4798886)