นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญร่วมส่งผลงานงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2018" PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

                ด้วย สพฐ. เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ส่ง สิ่งประดิษฐ์ด้าน IOI หรือ Robotics เข้าประกวดในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลือนไทย 4.0"


ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์  1 - 3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://digitalthailandbigbang.com/th/idea รายละเอียดการส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด  คลิก


                                                                                                       ศน.  วิลาวรรณ